MEILLE ON TÄRKEÄÄ


Pidämme erittäin tärkeänä, että lapsi sopeutuu nopeasti uuteen hoitoympäristöönsä ja kokee viihtyvänsä Tilkkutäkissä. Päiväkoti Tilkkutäkki on turvallinen kasvuympäristö, jossa lasta arvostetaan omana itsenään. Koemme myös erittäin tärkeäksi vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lasten parhaaksi.

Arvostamme leikkimällä ja tekemällä oppimista. Mielestämme on tärkeää, että lapsi voi kehittyä tasapuolisesti kaikilla kasvun osa-alueilla, mutta sosiaalisten taitojen kehittymisen nostamme korkeimmalle. Yhdessä leikkien ja touhuten sosiaaliset taidot kehittyvät: odotetaan vuoroa, neuvotellaan, sovitaan asioista ym.
 
Tärkeimmät arvomme:
  • Turvallisuus - turvallinen kasvuympäristö, tutut aikuiset, kiireettömyys, aikaa pitkäkestoiselle leikille, yhteiset säännöt, fyysisesti turvallinen ympäristö
  • Avoin vuorovaikutus - lapsen edun mukainen ja ammatillinen vanhemmuutta tukeva yhteistyö
  • Kunnioitus - kunnioitus lasta, vanhempia, erilaisia perheitä, työtovereita ja itseä kohtaan
  • Positiivisuus - nauru, iloinen huumorilla höystetty ilmapiiri, myönteinen elämänasenne ja sen välittäminen myös lapsille
  • Luottamus - lämmin ja aito läsnäolo
              
Tärkeintä kaikessa on leikinomaisuuden säilyttäminen, tekemisen ilo ja riittävästi aikaa.

 

 
 
 
Viikko-ohjelma
 
Ruokalista